Att vistas utomhus är något vi alltid har ansett hör barndomen till. Därför valde vi att starta det här företaget och vår alldeles egna webshop. Inspirationen till detta kom från våra egna barn, Signe och Judith, som tidigare var två innesittare men som plötsligt inte vill göra annat än att leka i trädgården  vi hade skaffat en studsmatta till dem. 

Ett familjeföretag som vill aktivera barn

Vilka är då vi? Vi som grundat det här företaget heter Maria och Johan och det är vi som är Signes och Judiths föräldrar. Maria har erfarenhet från att jobba som inköpare medan Johan är ekonom. Vi började småskaligt, men eftersom intresset snabbt visade sig vara stort har vi fått utöka vår personalstyrka på många sätt. 

För barns och vuxnas bästa

Om det är något vi värdesätter när vi väljer vilka produkter vi vill ha i vårt sortiment är det säkerheten. Därför väljer vi ut produkter som har kvalitetstestats och som håller en hög standard. Tack vare det tror vi att det går att undvika onödiga fallskador som kan uppstå om en studsmatta inte är tillräckligt bra. 

Produkter som håller i många år

Utöver att vi tycker säkerhet är viktigt tycker vi också att livslängden på våra produkter är minst lika relevant. En studsmatta ska hålla flera år och tåla både sol, vind och regn. När vi väljer vilka produkter vi vill ta in utgår vi därför också från detta. Det ska kännas tryggt att köpa en studsmatta från oss och ni ska veta att den kommer ge många timmars glädje i flera år framöver.